پل عابر پیاده  یا همان پل عبور عابرین پلی است که معمولا به منظور رفت و آمد عابرین از روی خیابان ساخته می شود. البته ساخت اینگونه پل ها گاها برای عبور افراد از موانع طبیعی و مصنوعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در خیابان های پر رفت و آمد و پرتردد که برای عبور عابرین خطرناک میباشد احداث پل عابر ضرروری میباشد.

شرکت بادیز در زمینه پل عابر پیاده به صورت حرفه ای و اصولی فعالیت میکند.

از دلایل مهم ساخت و احداث پل عابر پیاده ، افزایش ایمنی عبور افراد است چرا که بیشترین آمار خطر در حوادث جاده ای مربوط به همین عابرین پیاده می باشد.

شما به عنوان یک عابر پیاده نباید قوانین عبور و مرور را زیر پا بگذارید. درست است که در سوانح رانندگی همیشه حق با عابر است اما ما نیز باید وجدان را حاکم کنیم و از قوانینی که مربوط به عابرین است پیروی کنیم تا کمتر شاهد سوانح رانندگی باشیم

 

نوشته‌ها

پل پیاده رو

پل پیاده رو

پل پیاده رو یا همان پل عبور عابرین پیاده پلی است که معمولا به منظور رفت و آمد عابرین از روی خیابان ساخته می شود. البته ساخت اینگونه پل ها گاها برای عبور افراد از موانع طبیعی و مصنوعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. پل پیاده رو را برای چه می ساز…