طراحی سوله

در طراحی سوله به نکاتی باید توجه داشت که اصولا بر روی ایستایی و مقاومت سازه تاثیر مستقیمی دارد. مثلا منطقه جغرافیایی، نوع خاک، نوع کاربری، دهانه سوله، ارتفاع سوله و شیب رفترهای سوله .

امر طراحي سوله کاريست تخصصی و بسيار دقيق، فاکتورهاي مهمی در طراحي دخيل هستند که بي‌توجهی به آنها مي­‌تواند هم هزينه­ گزافي را به سازنده تحميل کند که صرفه­ اقتصادي را زير سوال مي­‌برد و هم ممکن است نتيجه­ معکوس داده و استحکام و پايداری سازه را تضعيف نمايد وموجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد.

 براي طراحی يک سوله اطلاعات زير مطلوب است:

1- بار برف، بار باد و بار نامتقارن

2- ارتفاع جانبي سوله

3-مقاومت خاک منطقه موردنظر

4-طول دهانه عرضي

5-طول دهانه هاي طولي و تعداد قاب هاي طولي در نظر گرفته شده

6- آيا جرثقيل در طراحي سوله در نظر گرفته شود يا خير ؟(بله:محاسبه بار دینامیکی جرثقیل)

7-پوشش مورد نظر سقف

8-نیروی زلزله

دیوار چینی سوله