طراحی و ساخت

برای طراحی و اجرای سوله ، ابتدا کارشناسان زمین محل اجرا پروژه را از مشتریان و کارفرمایان تحویل می‌گیرند و بر اساس خواست و سلیقه ی شما شروع به انجام مراحل طراحی می‌کنند.

طراحی نقشه سوله با استفاده از نرم افزار های پیشرفته ی مهندسی (Xsteel, Archicad) انجام می‌شود و پس از محاسبات زمان و هزینه ساخت برآورد می‌شود.

مرحله اول در این فرآیند تهیه آهن آلات و جوش کاری است که ورقه های آهنی از پیش تهیه شده بر اساس نقشه های ساخت و اجرا، برش خورده و سوراخکاری می‌شوند. این عمل با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات برشی و پانچی صورت می‌گیرد.

مرحله ی بعد جوشکاری درز هاست و پس از آن رنگ آمیزی سازه. همزمان با ساخت سوله در کارخانه ، زمین محل اجرای پروژه، آماده ی پیاده سازی می شود.

ساخت سوله
ساخت سوله

نصب سوله

نصب سوله مانند سایر سازه‌های فلزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با داشتن یک مدیر پروژه باتجربه و نصاب سوله مجرب کار نصب سوله با مشکل اجرایی مواجه نخواهد شد. باید توجه داشت که با رعایت اصول ایمنی و احتیاط در همه حال، می‌توان یک پروژه با نصب موفق را داشته باشیم:

مراحل نصب سلوله به صورت آیتمی:

 • جانمایی ستون‌ها بر روی مهره‌های از قبل تراز شده
 • نصب استرات‌های میان ستون‌ها و ترجیحاً چند عدد بادبند دیواری
 • اتصال دو تیر به هم و بالا بردن آن‌ها توسط جرثقیل
 • دو کارگر که از قبل روی کله گاوی ستون‌ها نشسته‌اند شروع به بستن پیچ فلنج‌های تیر به ستون می‌کنند.
 • اولین قاب نصب شده (به مجموعه دو ستون و دو تیر گویند) را توسط شمع و یا بوم جرثقیلی که آن را بلند کرده مهار می‌نماییم.
 • حال تیرهای قاب مجاور را به همین منوال نصب می‌کنیم.
 • درحالی‌که در دو قاب مجاور هم نصب شده دو جرثقیل درگیر هستند شروع به عملیات زیر می‌نماییم:
 • نصب بادبند دیواری سوله
 • نصب بادبند سقفی سوله
 • نصب استرات‌های تیر و ستون سوله
 • نصب حداقل دو عدد Z در ابتدا و انتهای تیرها
 • بالا بردن زدهای لازم جهت اتمام کار که بستن آن‌ها بعد از مرخص کردن جرثقیل‌ها آغاز می‌گردد.
 • حال می‌توانیم با وجود یک جرثقیل مناسب دکل بلند نصب سایر قاب‌ها ی سوله را تا پایان ادامه دهیم. در صورت محدودیت زمانی می‌توان با استفاده از یک جرثقیل ۵ یا ۷ تن دکل بلند، هم‌زمان جهت نصب بادبندها و استرات‌های سوله به مراحل نصب کمک نماییم.
 • بعد از نصب اعضای اصلی سازه سوله شروع به نصب باقی زدها، سینه‌بندها، سگرادها و بادبندهای سوله می‌کنیم.