معرفی شرکت

شرکت مهندسی بادیز دارای بیش از 10 سال سابقه در حوزه فعالیت های مربوط به ساختمان بوده و ارائه کننده انواع خدمات مرتبط به ساخت سازه های فلزی ، سوله سازی از پی تا کلید و ساخت پل عابر پیاده می باشد.