معرفی شرکت

کارخانه ساخت اسکلت فلزی , کارخانه ساخت سوله و کارخانه ساخت پل عابر پیاده بادیز با بیش از 10 سال سابقه در حوزه فعالیت های مربوط به ساخت و اجرای انواع سازه های فلزی ، ارائه کننده انواع خدمات مرتبط به ساخت سازه های فلزی ، سوله سازی و ساخت انواع پل عابر پیاده می باشد.