روش های طراحی سازه فولادی

ابعاد پروفیل های مورد استفاده در سازه های فلزی را می توان با یکی از روشهای زیر محاسبه کرد. از روشهای زیر دو روشتنش مجاز و روش حدی در مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰۰۰ ایران آورده شده است.

  • روش تنش مجاز
  • روش طرح پلاستیک
  • روش حالت حدی

مشاوره و طراحی

طراحی و محاسبۀ سازه‌های فولادی ، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . بدون تردید استفاده بهینه از  فولاد در سازه‌ها، نیاز فراوان به طراحی و محاسبات دقیق داشته و ایجاد سازه‌هایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی نیز مقرون به صرفه باشند بدون طراحی و محاسبۀ صحیح، بعید به نظر می‌رسد و این امر مهم، به عهدۀ مهندسین عمران است.

کادر مهندسی طراح این مجموعه  با تکیه بر دانش فنی و تجربه بالا و رعایت استانداردها و آیین نامه های معتبر و استفاده از نرم افزارهای به روز و کارآمد نقش موثری در طراحی بهینه را در این مجموعه ایفا میکند .