سبک سازی

خدمات سبک سازی سازه توسط کارخانه ساخت سازه فلزی بادیز با بهترین کیفیت انجام می شود. سبک سازی سازه ها یکی از اصول و قوانین جدید ساخت سازه است.

بادیز با بهره گیری از فن آوری های جدید در تعیین و استاندارد سازی وزن سازه ها می کوشد بهترین خدمات در زمینه سبک سازی سازه را به شما ارائه دهد.

این فن آوری عبارتست از کاهش وزن تمام شده سازه، با استفاده از تکنیک های نوین ساخت، مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا .

کاهش وزن سازه علاوه بر صرفه جویی در هزینه، زمان و انرژی، زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن زیاد ساختمان را به حداقل می‌رساند.

جهت مشاوره در خصوص کاهش تناژ کلیک کنید.

سبک سازی سازه توسط کارخانه ساخت سازه فلزی بادیز
سبک سازی سازه

تکنیک های سبک سازی

برای بکارگیری تکنیک های سبک سازی نخست باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن سازه توجه کافی شود پس از شناخت این علل و عوامل باید جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها بر وزن تمام شده سازه تلاش نمود .
روش های سبک سازی سازه بطور عمده به چند  دسته تقسیم می گردند :
۱) سبک کردن اجزای باربر
۲) سبک کردن سازه
۳) سبک سازی سقف
۴)سبک سازی دیوار
۵)سبک سازی کف