ساخت سوله مرغداری

مراحل طراحی سوله مرغداری

  1. طراحی استراکچر
  2. طراحی فوندانسیون
  3. بارگذاری

ساخت سوله مرغداری

  1. تهیه واجرای فوندانسیون سوله شامل قالب بندی آرماتور بندی نصب بولت های بتن ریزی باعیار 350کیلوگرم برمترمکعب
  2. ساخت ورنگ آمیزی و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای سوله
  3. تهیه و اجرای پوشش دیوار از ساندویج پانل از جنس قوسی برای ساخت سوله
  4. تعیه واجرای پوشش دوم سقف (سقف کاذب) باساندویج پنل دیواری یک رو و ورق 3سانتی متری باعایق
  5. تهیه ونصب درب های سالن واتاق سرویس ازجنس UPVC
  6. تهیه ونصب فلاشینگ های مورد نیاز برای زوایای مختلف از ورق گالوانیزه
ساخت سوله مرغداری

ساخت سوله مرغداری

نکات ضروری در ساخت سوله مرغداری

برای ساخت یک سوله مرغداری علاوه بر بررسی های دقیق عمرانی می بایست نکات ضروری برای دستیابی به هوای مناسب درون سالن را از همان آغاز ساخت سوله در نظر گرفت.

در ساخت سوله مرغداری برای دستیابی به بهترین تهویه در تابستان و زمستان می بایست از دو روش تهویه تونلی و حداقلی استفاده کرد، در مورد نکات به کار رفته در ساخت و روش اجرای این دو سیستم تهویه در بخش تهویه حداقلی و تهویه تونلی به طور کامل آمده است.

اندازه سوله مرغداری

سوله های مرغداری را در ابعاد گوناگون می سازند، اما استانداردترین اندازه سالن را می بایست در عرض 12 متر و طول حداقل 75 متر ساخت. ارتفاع سالن را نیز از زمین تا لبه سقف 2/5الی 3 متر در نظر بگیرید وسط سقف سوله نیز از لبه تا وسط سوله نیم متر بالاتر بیاید، بدین معنی که اگر دیوار سوله 2/5 متر ساخته شده است مرکز سقف سوله از کف 3 متر ارتفاع داشته باشد.

سر سالن مرغداری

از دیگر نکات ساخت سوله مرغداری ساخت سرسالن می باشد، سرسالن فضایی برای نصب هیتر و تابلو برق مادر و… می باشد.

سرسالن باید دارای دریچه های کافی برای تامین هوای هیتر داشته باشد، همچنین در نصب هیتر در سر سالن دقت کنید که ورودی هوای مشعل را توسط یک لوله به خارج از سرسالن منتقل کنید.

از دیگر ویژگی های سوله مرغداری ساختن حوضچه آب می باشد، حوضچه آب در دو سمت ورودی هوا به سالن برای خنک کردن هوای گرم تابستان ساخته می شود.

دور حوضچه را بافنس می پوشانند و به فنس ها پوشال نصب می کنند.

درون حوضچه آب یک گودال با ابعاد 80 در 80 سانتی متر و عمق یک متر وجود دارد، پمپ آب درون این قسمت نصب شده و آب را به بالای پوشال ها پمپ می کند.

در بالای پوشال ها آب از روی شبکه ها به تمام سطح پوشال ها منتقل می شود و سطح پوشال ها را مرطوب می کند.

در برخی مرغداری ها برای توزیع یکنواخت تر هوا در سالن به جای آنکه سر سالن را در یک سمت سالن بسازند، سرسالن را در مرکز می سازند که در شکل های زیر شاهد نمونه ای از این سالن می باشید.