ساخت سوله صنعتی

ساخت سوله صنعتی

بی شک  ساخت سوله صنعتی  میتواند به عنوان یکی از راه کار های مهم در ساخت و ساز و به ویژه ساخت و ساز صنعتی محسوب شود.

توجه به توانایی سرمایه گذاری و همچنین وسعت کاری مورد نیاز میتواند دلایلی برای ساخت سوله محسوب شود. آنچه درباره ساخت سوله صنعتی مطرح است طراحی و پیاده سازی فنی است که میتواند مورد توجه متقاضیان و خریداران سوله قرار گیرد.

مراحل ساخت سوله صنعتی

 • تهیه ی جواز شغل مورد نظر با کاربری مشخص و متراژ مورد نیاز
 • دریافت زمین از شرکت شهرک ها با توجه به متراژ ساخت سوله صنعتی و در نظرگرفتن فضای آتش نشانی ، فضای سبز ، محوطه سازی و نوع کاربری و … در محل مجاز شغل مورد نظر
 • دریافت معرفی های لازم جهت تهیه ی نقشه سوله و مجوز احداث
 • مشاوره کارفرما با مهندسین خبره که صرفا در این رشته ( اسکلت فلزی و سوله ) فعالیت دارند و  تهیه ی دفترچه محاسبات و نقشه های سوله و به تایید نظام مهندسی محل اجرای سوله میگردد.
 • ارائه ی اصل و کپی a3  نقشه های ساخت سوله به شرکت شهرک ها و اخذ مجوز احداث و انشعاب های مورد نیاز مانند ، آب ، برق ، گاز و …
 • لایه برداری، خاک ریزی و مسطح سازی زمین مورد نظر توسط کارشناسان و پیمانکاران
 • آلموتور بندی و قالب بندی فونداسیون سازه مطابق با نقشه های سوله
 • مرحله ی اول نظارت ساخت سوله صنعتی آغاز و توسط مهندسین ناظر معرفی شده سازمان نظام مهندسی در دو مرحله نظارت ناظر مقیم یا غیر مقیم سازه و ناظر سازمان ، کنترل و تایید میشود.
 • اخذ مجوز بتن ریزی و آزمایش بتن
 • سوله سازی و اسکلت فلزی همزمان با اجرای فونداسیون ( میتوان سوله سازی را همزمان با اجرای فونداسیون آغاز نمود تا در زمان مهیا شدن فونداسیون ، ساخت سوله صنعتی تا مرحله ی مونتاژ ، جوش و نطارت اولیه مهیا گردد و همزمان نظارت ساخت قطعات و فونداسیون انجام پذیرد تا از اتلاف وقت جلوگیری شود. )
 • پس از تایید ناظر سازه و سازمان ، قطعات سوله به محل حمل ، و نصب میگردد . مجددا در این مرحله برابر با نقشه های سوله توسط ناظر سازه کنترل و تایید و مجوز دیوار چینی و پوشش سقف و بدنه سوله صادر میگردد
ساخت سوله صنعتی

عوامل موثر در قیمت سوله صنعتی

 1. عرض یا دهانه سالن
 2. ارتفاع سالن
 3. طول سالن
 4. بار برف منطقه
 5. بارهایی مانند جرثقیل ، طبقات داخل سالن و …